TIN TỨC

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

26-06-2023

     Nhằm giúp cho nhân viên, người lao động tại Công ty Kiểu Việt nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), trang bị những kiến thức cơ bản về cháy, nổ và các biện pháp xử lý sự cố cháy, nổ kịp thời; Ngày 22/6/2023, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho nhân viên, người lao động Công ty Kiểu Việt theo kế hoạch định kỳ.

     Tham gia lớp tập huấn có trên 30 người là thành viên đội PCCC cơ sở và CBCNV của Công ty đã được cán bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phổ biến các nội dung gồm:

     Phần lý thuyết: giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, thông tin cơ bản về một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây. Đồng thời, cán bộ tuyên truyền đã truyền đạt nhiều kiến thức như phương pháp xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC, quy trình tổ chức cứu chữa một đám cháy, thực hành bảo quản, sử dụng phương tiện, trang thiết bị PCCC, phương pháp tổ chức kiểm tra an toàn cháy nổ tại cơ sở, những tiêu chuẩn quy định về chế độ kiểm tra, bảo trì, bảo bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống báo cháy, chữa cháy…

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

     Phần thực hành: nhân viên, người lao động của công ty đã được cán bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dập tắt bình gas, cách thoát nạn trong đám cháy, cách sử dụng cơ bản một số phương tiện chữa cháy thông dụng.

 

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

      Qua đợt huấn luyện, CBCNV Công ty Kiểu Việt đã lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm mà cán bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt và hướng dẫn, góp phần hoàn thành mục tiêu đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở.

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY KIỂU VIỆT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM