Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn

- Công ty Kiểu Việt có đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, máy móc, phương tiện, nguồn nguyên liệu,... để sản xuất được những sản phẩm bê tông chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Sản phẩm bê tông cốt thép chất lượng cao: Gối cống, Mương bê tông, Cống hộp,...

   
   
SẢN PHẨM KHÁC