Bê tông thương phẩm

Bê tông thương phẩm

Bê tông thương phẩm

Ứng dụng

Phụ gia cho bê tông, xi măng, vữa xây trát, gia cố nền đất yếu, cải tạo đất

Ích lợi

Giảm nhiệt thủy hóa, tăng độ chống thấm, tăng độ bền, giảm giá thành cho bê tông

SẢN PHẨM KHÁC