Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn

20.000.000đ 25.000.000đ

Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Ứng dụng

Phụ gia cho bê tông, xi măng, vữa xây trát, gia cố nền đất yếu, cải tạo đất

Ích lợi

Giảm nhiệt thủy hóa, tăng độ chống thấm, tăng độ bền, giảm giá thành cho bê tông