Công trình: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị TBA 320KVA thuộc dự án Hội trường Thành ủy Quy Nhơn (47 Nguyễn Huệ)

Chủ đầu tư: Văn phòng Thành ủy Quy Nhơn

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020