Tượng đài chiến thắng xã Hoài Mỹ giai đoạn 2.

Địa điểm: xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hoài Mỹ,

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Kiểu Việt.

Công trình Tượng đài chiến thắng xã Hoài Mỹ nằm trên núi Rức thuộc thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

Diện tích khuôn viên: 2,2 ha