Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kỹ thuật dược Bình Định

Thời gian thực hiện: 2018