Tư vấn thiết kế công trình: NHÀ VĂN HÓA XÃ HOÀI CHÂU BẮC (HOÀI NHƠN).