SẢN PHẨM

Sản phẩm
Cống li tông
150.000.000đ
200.000.000đ
- 25%
Cấu kiện bê tông đúc sẵn
20.000.000đ
25.000.000đ
- 20%
Thép cuộn
40.000.000đ
45.000.000đ
- 11%
Phôi thép
50.000.000đ
55.000.000đ
- 9%