Tư vấn thiết kế công trình: TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY PHÙ MỸ