Nội thất Văn phòng

  • Công trình đầu tư mua sắm, lắp đặt bàn ghế, máy móc, trang thiết bị trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định

  • Thi công lắp đặt nội thất phòng họp Hội trường B UBND tỉnh Bình Định

  • Bàn làm việc lãnh đạo

  • Cung cấp bàn ghế hội trường cho công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thạnh

  • Mua sắm bàn ghế các phòng làm việc của Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn