Thi công xây dựng

  • Thi công xây dựng công trình: XÂY DỰNG MỚI NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • Thi công xây dựng công trình: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TBA 320KVA THUỘC DỰ ÁN HỘI TRƯỜNG THÀNH ỦY QUY NHƠN (47 NGUYỄN HUỆ)

  • Thi công xây dựng công trình: TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN; HM: KÝ TÚC XÁ, NHÀ ĂN VÀ BẾP (05 TẦNG)

  • Thi công xây dựng công trình: TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN (HUYỆN PHÙ CÁT)

  • Thi công xây dựng công trình: KHU LƯU XÁ THANH NIÊN LÀNG TRẺ EM SOS TP QUY NHƠN

  • Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa sân vườn Trung tâm chăm sóc người có công

  • Thi công xây dựng công trình: Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn Bình Định

  • Thi công xây dựng công trình: Nhà ăn 400 chỗ - Bộ CHQS tỉnh Bình Định

  • Thi công xây dựng công trình: Trụ sở tiếp công dân của Tỉnh