Chiều 14h00 ngày 13/7/2019, tại Hội trường Công ty TNHH Kiểu Việt đã tổ chức thành công Hội nghị họp sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị có sự tham dự của Tập thể Ban lãnh đạo công ty; Lãnh đạo công ty thành viên cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Kiểu Việt.

Hội nghị thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD của các bộ phận trong 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đánh giá công tác hoạt động trong 6 tháng qua, Giám đốc ghi nhận sự nỗ lực và kết quả công tác của Ban điều hành, CBNV Công ty đã đạt được. Banh lãnh đạo yêu cầu các thành viên trong Ban điều hành, cán bộ vừa được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ phát huy tối đa tinh thần vượt khó, thể hiện rõ nét vai trò, nhiệm vụ của mình, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó là Lễ ra mắt Hội đồng thẩm định và Ban điều hành Sàn Giao dịch Bất động sản

Nhân dịp này, Công ty tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tập thể Ban lãnh đạo công ty cam kết luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD cuối tháng 6 năm 2019 mà công ty đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị