Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) về việc ủng hộ phòng, chống COVID-19. 

Sáng ngày 13/4/2020, tại văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Kiểu Việt đã ủng hộ số tiền là 20.000.000 đồng nhằm chung tay cùng cả nước và tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Vương Xuân Sĩ - Giám đốc Công ty trao số tiền ủng hộ 20 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định tiếp nhận  tại VP Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tiếp nhận sự ủng hộ, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn tấm lòng của công ty; đồng thời khẳng định rằng những sự hỗ trợ này sẽ góp phần tiếp thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe của toàn dân để cùng vượt qua đại dịch lần này./.