Thực hiện Công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Bình Định về giới thiệu và phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số; Chiều ngày 12/9/2019, Công ty Kiểu Việt và các đơn vị thành viên phối hợp với Công an huyện Tây Sơn tổ chức kết nghĩa với Làng Giọt 1 & Giọt 2, Xã Vĩnh An, Huyện Tây Sơn.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã ký Bản thỏa thuận kết nghĩa với một số nội dung:    

Hàng năm, Công ty Kiểu Việt, Công an huyện Tây Sơn sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, sinh hoạt với cán bộ và nhân dân Làng Giọt 1 & Giọt 2 ít nhất 2 lần/1 năm và sẽ chọn vào các ngày lễ, ngày hội trong năm, thời gian hợp lý, để vừa tổ chức sinh hoạt vừa kết hợp các hoạt động giao lưu mà không ảnh hưởng đến lao động sản xuất của bà con.

       (Toàn cảnh buổi lễ ký Bản thỏa thuận kết nghĩa giữa Công ty Kiểu Việt, Công an huyện Tây Sơn và Trưởng Làng Giọt 1, Giọt 2)

Công ty Kiểu Việt, Công an huyện Tây Sơn hỗ trợ Ban quản lý làng triển khai hiệu quả các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở; hỗ trợ Làng Giọt 1 & Giọt 2  phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng làng văn hóa”, “xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, phong trào “3 không về ANTT ở tuyến núi”; kết hợp với hỗ trợ vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân Làng Giọt 1 & Giọt 2 ổn định đời sống, ngăn chặn đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

Đồng thời nhân dịp Tết Trung Thu, Công ty Kiểu Việt & Công an huyện Tây Sơn cũng có nhiều phần quà gửi đến các em nhỏ để các em cùng chung vui không khí trung thu của cả nước.
Thông qua hoạt động ký kết, các đơn vị kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng; góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.


Mong rằng thông qua hoạt động kết nghĩa lần này sẽ giúp cho mối quan hệ giữa các đơn vị sẽ ngày càng đoàn kết, gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn.