Thi công xây dựng công trình: KHU LƯU XÁ THANH NIÊN LÀNG TRẺ EM SOS (P.NHƠN BÌNH, TP QUY NHƠN)