Thiết bị Y tế

Thiết bị Y tế

Thiết bị Y tế

Thiết bị Y tế:

- Giường bệnh

- Máy siêu âm

- Máy nội soi

- Thiết bị chẩn đoán các loại,…