Kiến trúc thế giới

Kiến trúc thế giới
Công ty kiểu việt tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 & lễ ra mắt chi bộ cơ sở

13-06-2022

Sáng ngày 30/01/2021, tại hội trường Công ty Kiểu Việt đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, Định hướng kinh doanh năm 2021 và lễ ra mắt Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Kiểu Việt trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.