Tin kiểu việt

Tin kiểu việt
Báo Bình Định đưa tin về Chuyển Đổi Số tại Kiểu Việt

27-06-2024

Báo Bình Định đưa tin về chuyên đề "Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp" trong đó Kiểu Việt là một trong những đơn vị tiên phong trong vấn đề số hóa doanh nghiệp.

BECAMEX BÌNH ĐỊNH & CTY KIỂU VIỆT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI QUẦN VỢT ĐÔI NAM LẦN THỨ 1
29-08-2022

TIỀN ĐỀ CHO SỰ HỢP TÁC LÂU DÀI GIỮA 02 CÔNG TY

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÔNG TY KIỂU VIỆT THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2021
19-07-2022

Thực hiện Thông báo số 41/TB-ĐTN ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 02 năm 2021.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LẦN I, NHIỆM KỲ 2019 – 2022.
13-06-2022

Chiều ngày 01/4/2021, Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Kiểu Việt đã tổ chức thành công Đại Hội Chi đoàn Công ty TNHH Kiểu Việt khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

TIN MỚI NHẤT