TIN TỨC

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

09-06-2023

Sáng ngày 08/6/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Kiểu Việt (KIVIHA) tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội:

- Về phía LĐLĐ Thành phố có sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Thanh Tùng - Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Quy Nhơn;

- Về phía Lãnh đạo công ty Kiểu Việt:

+ Ông Vương Xuân Sĩ – Phó Chủ tịch thường trực HĐTV.

+ Đồng chí Nguyễn Hồng Huy – Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngoài ra, đại hội còn chào đón sự tham gia của các ông/bà là thành viên BĐH công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Trước khi Đại hội diễn ra, Đội văn nghệ Công ty đã gửi tới Đại hội tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội thay cho lời chúc Đại hội thành công.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có đồng chí Nguyễn Ái Trang, Phó Chủ tịch công đoàn, đồng chí Cao Thị Hoàng Diễm - Ủy viên BCH, đồng chí Phạm Thị Hà Vi - Ủy viên BCH công đoàn cơ sở Công ty Kiểu Việt.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn lâm thời giai đoạn 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty Kiểu Việt hiện bao gồm 03 công ty con với tổng số 172 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, đội ngũ CBNV, người lao động của Công ty có sự biến động về số lượng, chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Công ty Kiểu Việt đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CBNV, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty, Chi bộ Đảng trao đổi, đối thoại với CBNV, người lao động.        

         Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức còn hạn chế, nhất là số lượng đoàn viên tham gia một số cuộc thi do các cấp phát động; việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cơ quan, đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, nền nếp; việc nắm bắt tư tưởng từng đồng chí đoàn viên công đoàn trong cơ quan có lúc chưa kịp thời. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, với các mục tiêu cụ thể: Công đoàn tham gia cùng với Ban lãnh đạo Công ty ban hành, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% CBCNV đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức công đoàn theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam; giới thiệu từ 1 đến 2 đoàn viên công đoàn ư­u tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; Nữ tham gia BCH công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ 30%;  Phấn đấu có từ 85% trở lên số đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đồng chí Vương Xuân Sĩ – Phó Chủ tịch thường trực HĐTV, Đồng chí Nguyễn Hồng Huy – Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và cá nhân đoàn viên Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành công đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với Chi bộ, phối hợp với lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

       Tại Đại hội lần này, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Kiểu Việt lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 05 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Hà Vi – Phó Trưởng phòng HC-TH được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Cao Thị Hoàng Diễm – Kế toán trưởng Công ty được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 

         Đại hội cũng đã bầu đại biểu chính thức tham dự Đại hội Liên đoàn lao động thành phố lần thứ X là 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết./.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

BCH CĐCS Công ty Kiểu Việt nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ và nhận hoa chúc mừng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM