TIN TỨC

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

18-07-2023

          Ngày 14/7/2023, Công ty Kiểu Việt (KIVIHA) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai các công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

          Hội nghị do ông Nguyễn Văn Toàn, Tổng Giám đốc Công ty chủ trì; cùng với sự tham gia của các thành viên Ban Lãnh đạo, Ban điều hành và đại diện các CBNV tiêu biểu cho mỗi bộ phận, phòng/ban, các công ty con.

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

          Hội nghị đã tổng hợp, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản, xây dựng trầm lắng, lãi suất ngân hàng cao, khả năng huy động vốn thấp; toàn thể CBNV và người lao động Công ty Kiểu Việt vẫn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

          Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Công ty con, Trưởng các bộ phận, phòng/ban đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, phân tích các khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ chưa thực hiện được nhằm tìm hướng giải quyết, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm đề hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

CÔNG TY KIỂU VIỆT (KIVIHA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

 

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của từng bộ phận, phòng ban, các công ty con và toàn thể CBCNV Công ty.

          Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn thể BĐH Công ty con và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhất tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh các kết quả khả quan đạt được, vẫn còn những chỉ tiêu cần tập trung, đổi mới phương pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch cả năm. Tổng Giám đốc đã nêu ra các mặt tốt, tích cực cũng như phân tích các vấn đề còn hạn chế của các Phòng/Ban, Công ty con. Chỉ đạo các nhiệm vụ trong tâm cần triển khai để hoàn thành kế hoạch SXKD cả năm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM