TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Nhân viên kế toán tiền lương làm việc tại KCN Phú Tài 1 KCN Phú Tài - Quy Nhơn 6-14 triệu 31/10/2022
Nhân viên kế toán tổng hợp / Chuyên viên Kiểm soát nội bộ 2 Quy Nhơn - Bình Định 6-14 triệu 31/10/2022
Điền thông tin nộp đơn
File hồ sơ của bạnBROWSE