TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Nhân viên cung ứng vật tư 1 Quy Nhơn Thỏa thuận 18/06/2024
Kiến trúc sư 2 Quy Nhơn Thỏa thuận 18/04/2024
Kỹ sư Xây dựng 1 Quy Nhơn Thỏa thuận 15/04/2024
Kế toán trưởng (Công ty con) 1 Quy Nhơn Thỏa thuận 31/03/2024
KỸ THUẬT GIÁM SÁT THI CÔNG 1 Bình Định Thỏa thuận 31/03/2024
Nhân viên kỹ thuật Nội thất 1 KCN Phú Tài - Quy Nhơn Thoả thuận 08/01/2024