TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
Kế toán trưởng (Công ty con) 1 Quy Nhơn Thỏa thuận 31/03/2024
KỸ THUẬT GIÁM SÁT THI CÔNG 1 Bình Định Thỏa thuận 31/03/2024
Nhân viên kỹ thuật Nội thất 1 KCN Phú Tài - Quy Nhơn Thoả thuận 08/01/2024