CON SỐ ẤN TƯỢNG

5

Công ty thành viên

4.5 ha

Diện tích xưởng

Đại lý trên toàn quốc

100+

Công trình tiêu biểu

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Phương châm hoạt động: “Xây bền vững, dựng tương lai" lấy khách hàng làm trung tâm.