Thi công xây dựng công trình: TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN (PHÙ CÁT)

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017