Bê tông thương phẩm

Bê tông thương phẩm

Bê tông thương phẩm

- Công ty Kiểu Việt có đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, máy móc, phương tiện, nguồn nguyên liệu,... để sản xuất được những sản phẩm bê tông chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Chất lượng sản phẩm bê tông phù hợp các yêu cầu của Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 9340:2012, đảm bảo yêu cầu đánh giá chất lượng và nghiệm thu của Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư dự án phù hợp với tiêu chuẩn, quy định Nhà nước.

   
   
SẢN PHẨM KHÁC