Mua sắm bàn ghế các phòng làm việc của Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

Mua sắm bàn ghế các phòng làm việc của Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn