Thi công xây dựng công trình: TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN; HM: KÝ TÚC XÁ, NHÀ ĂN VÀ BẾP (05 TẦNG)

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Thời gian thực hiện: Năm 2018 -2019