Tư vấn thiết kế

  • Hoàn thành báo cáo phương án thiết kế công trình: TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG XÃ HOÀI MỸ GIAI ĐOẠN 2

  • Tư vấn thiết kế công trình: Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao.

  • Tư vấn thiết kế công trình: NHÀ VĂN HÓA XÃ HOÀI CHÂU BẮC (HOÀI NHƠN)

  • Tư vấn thiết kế công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH; Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

  • Tư vấn thiết kế công trình: Cục Hải Quan Bình Định

  • Tư vấn thiết kế công trình: TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY PHÙ MỸ

  • Tư vấn thiết kế công trình: NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN LỰC HOÀI ÂN

  • Tư vấn thiết kế công trình: Trung tâm VH-TT xã Cát Trinh - Phù Cát - Bình Định

  • Tư vấn thiết kế công trình: NHÀ SẢN XUẤT THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ - BIDIPHAR