TIN TỨC

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

06-05-2023

          Thực hiện chủ trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, để phù hợp với định hướng phát triển công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành doanh nghiệp trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của 03 bộ phận lãnh đạo cấp cao trong Bộ máy tổ chức của công ty gồm: Hội đồng thành viên (HĐTV) – Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) – Ban Kiểm soát nội bộ (BKSNB);

          Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐTV ngày 25/4/2023 của Hội đồng thành viên (HĐTV) công ty Kiểu Việt về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự cấp cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

          Ngày 05/5/2023 tại Hội trường Công ty, Lô 01 đường Võ Duy Dương, Cụm Công nghiệp Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chức vụ Phó Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc công ty.

          Tham dự buổi lễ có:

          - Các thành viên sáng lập HĐTV Công ty Kiểu Việt;

          - Đại diện Chi bộ Đảng; Công đoàn; Đoàn TNCSHCM công ty Kiểu Việt;

          - Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;

          - Ban Kiểm soát nội bộ;

          - Cùng các thành viên Ban lãnh đạo; Ban điều hành công ty con và cán bộ chủ chốt công ty mẹ - công ty con.

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

          Buổi lễ đã diễn ra trong không khí long trọng, mở đầu buổi lễ Bà Nguyễn Ái Trang – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp đã công bố các quyết định của HĐTV về việc kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

          - Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Công ty về việc bổ nhiệm Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với ông Vương Xuân Sĩ, kể từ ngày 05/5/2023.

          - Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn, kể từ ngày 05/5/2023.

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

          Phát biểu tại buổi lễ ông Vương Xuân Sĩ – Phó Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng Giám đốc đã gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của HĐTV, Ban lãnh đạo công ty Kiểu Việt.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Vương Xuân Sĩ – Phó Chủ tịch HĐTV phát biểu tại buổi lễ

 

          Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng Giám đốc khẳng định quyết tâm sẽ dùng hết tâm lực và trí lực để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng mà HĐTV sáng lập đã định hướng và giao phó. Kế thừa, phát huy những thành quả đã có và kiên định với việc đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, nhằm phát huy tối đa nội lực, để đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Kiểu Việt.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng Giám đốc phát biểu tại buổi lễ

 

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ông Lê Quang Việt – Thành viên thường trực HĐTV Công ty đã gửi lời chúc mừng tới ông Vương Xuân Sĩ và ông Nguyễn Văn Toàn đồng thời khẳng định niềm tin lớn ở việc chuyển giao vị trí lãnh đạo giữa ông Vương Xuân Sĩ và ông Nguyễn Văn Toàn, đây là vinh dự, là trọng trách để chúng ta tiếp tục cống hiến cho sự phát triển bền vững của Kiểu Việt.

          Sau buổi công bố QĐ hôm nay, 03 cơ quan lãnh đạo cấp cao sẽ được kiện toàn về mặt nhân sự. Từ đó, chúng ta tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, phát huy tối đa vai trò dẫn dắt; quản lý, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo. Tất cả vì mục tiêu chung tay chèo lái con thuyền Kiểu Việt kiên định với hành trình “Xây bền vững - Dựng tương lai “.

          Ông khẳng định, sự kiện hôm nay là minh chứng cho hướng đi đúng đắn và bền vững của Kiểu Việt, đó là xây dựng, kiện toàn nhân sự cho hệ thống quản lý, điều hành DN trên cơ sở phân định chức năng, nhiệm vụ của 03 cơ quan lãnh đạo cấp cao của công ty, đó là HĐTV - BTGĐ - BKSNB.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Lê Quang Việt – Thành viên thường trực HĐTV phát biểu tại buổi lễ

 

          Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, với quyết tâm chung tay chèo lái xây dựng con thuyền Kiểu Việt ổn định - phát triển bền vững trong giai đoạn mới và kiên định với hành trình “Xây bền vững - Dựng tương lai”.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                   Ông: Nguyễn Văn Toàn - Sinh năm: 1978.

                   Chức vụ: Tổng Giám đốc

                   - Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn xây dựng Kiểu Việt.

                   - Chủ tịch HĐQT Công ty Xây lắp Kiểu Việt.

                   - Chủ tịch HĐQT Công ty Nội thất và Vật liệu xây dựng Kiểu Việt.

                   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý xây dựng.

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY                    Ông: Lê Anh Vũ - Sinh năm: 1985.

                   Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Kiêm Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Kiểu Việt

                   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                    Ông: Trương Ngọc Tùng - Sinh năm: 1982.

                    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Kiêm Giám đốc Công ty Xây lắp Kiểu Việt

                    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY                    Ông: Nguyễn Hồng Huy - Sinh năm: 1989.

                    Chức vụ: Bí thư chi bộ; Phó Tổng Giám đốc – Kiêm Giám đốc Công ty Nội thất & Vật liệu xây dựng Kiểu Việt.

                    Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM